Haşereler

İstanbul Böcek İlaçlama Firması

Created with Sketch.

Haşereler, belki de uçabilme yetenekleri nedeniyle yeryüzünün hemen her yerine dağılmışlardır. Haşerelerin özellikleri farklı olup kanatları incedir. Kanatlar üzerinde, kanadı sağlamlaştırıcı damarlar yer alır. Ancak bu damarların içinde kan dolaşımı yoktur. Sinek ve sivrisinek gibi bazı böceklerin yalnız bir çift kanatları vardır. Kelebeklerle pul kanatlıların iki çift kanatları olur. Bu böcekler ince ve renkli pullarla kaplıdırlar. Kın kanatlıların ön kanatları kabuk gibi serttir. Bu kanatlar, uçma sırasında kullanılan arka kanatların üzerine kıvrılarak bunları korurlar. Bazı haşere türleriyle pire, bit ve tahtakurusu gibi asalak böceklerin kanatları yoktur.

Erişkin pirelerin en büyüğü bir santimetre uzunluğundadır. Çoğu pireler yirmi beş santimetre kadar sıçrayabilirler. İnsanlarda aynı  oranda sıçrayabilselerdi, 60 metre yüksekliğe erişmeleri gerekirdi. Bir kasın gücü kalınlığına bağlıdır. Böceklerde birçok kısa, fakat kalın kas bulunur, insan vücudunda 800 kas olduğu halde, tırtılların vücutlarında 4 000 kadar kas vardır. Haşerelerin Özellikleri ve kasları kabuklarına bağlıdır. Bu kabuklar böceklerin hafif olmalarını sağladıkları gibi, kullanışlı bir kaldıraç sistemi de oluştururlar.

Haşerelerin Yaşam Döngüsü

Böceklerin küçük yapılı olmalarının sağladığı bir üstünlük, düşmanlarından kolayca kaçabilmeleridir. Düşmanı yaklaştığı zaman böcek yerdeki veya ağaç kabuklarındaki küçük oyuklara gizlenir. Ayrıca vücutları küçük olduğundan, yaşamlarını sürdürebilmek için çok az besin, su ve oksijen gereksinirler. Böceklerin kabuklarıyle, solunum sistemleri onları küçük olmaya zorlamaktadır. Böcekler daha çok büyüselerdi, kabukları çok ağırlaşır ve böcek güçlükle hareket ederdi. Solunum sistemleri ise yeterince oksijen sağlayamazdı.

Solunum Sistemleri ve Mücadele

Bütün hayvanlar oksijen gereksinirler. Haşerelerin özellikleri içinde solunum işlemi sırasında, solukla vücuda giren oksijen sindirilmiş besinlerin yakılmasını ve enerji üretimini sağlar. Memeliler gibi gelişmiş hayvanların geniş akciğerlerinde hava binlerce küçük soluk borucuğunun içinden geçer. Bu borucuklar oksijenin soğurulduğu akciğer yüzeyini genişletirler. Böcekler, vücutlarının iki yanında bulunan küçük deliklerden solunurlar. Bu delikler solunum borucuklarıyle birleşirler. Bu borucuklardan çıkan daha küçük borucuklar hücrelere giderler.

Haşerelerde geniş bir solunum yüzeyi vardır. Daha küçük böceklerde hava vücuttaki solunum borucukları içinden geçer. Havanın vücut içinde ilerlemesini sağlayan itici bir mekanizma olmadığı için, bu solunum sistemi elverişli değildir. Ancak arı ve çekirge gibi daha büyük bazı böceklerde vücut çeperi havanın deliklerden vücut içine girip çıkmasını sağlayacak biçimde genişleyip büzülür. Nehirlerde ve göllerde yaşayan böceklerin çoğu larva evresinde, solungaçlarının yardımı ile solunurlar. Haşereler ve mücadelesi değişik şekillerde yapılır. Böcek ilaçlama bilinçli bir biçimde yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.